วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นางธัญพัฒน์ ศิริวัฒนพัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกำกับติดตามการดำเนินงานของปรึกษาโครงการเสริมแกร่ง SMEs ที่ได้รับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และสอบถามปัญหาอุปสรรคและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM