วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการได้มอบหมายให้ นางธัญพัฒน์ ศิริวัฒนพัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวจุฑามาศ นิ่มนุช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมกำกับติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษาโครงการเสริมแกร่ง SMEs ที่ได้รับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ