คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
18.08.2564
12

นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
18.08.2564
9

นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางคนึงนิจ ทยายุทธประชุมรับฟังความคิดเห็นและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2564-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
18.08.2564
6

นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 กลุ่มประสิทธิภาพที่ 2

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

31.01.2564

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02